گروه تبلیغی آسمان
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدصالح پورمند
جانشین گروه : –
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : رسانه و فضای مجازی تولید محتوای چندرسانه ای
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار