گروه تبلیغی آفتاب
مدیر گروه : حجت الاسلام عمار ابوطالبی
جانشین گروه : حجت الاسلام مجتبی شعشعی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانشجویی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار