گروه تبلیغی آیینه ظهور
مدیر گروه : حجت الاسلام رضا کشاورز
جانشین گروه : حجت الاسلام میثم کشاورز
محل استقرار گروه : قزوین
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی، سنتی، اماکن عمومی، مشاوره
منطقه تبلیغی گروه : قزوین

آخرین اخبار