گروه تبلیغی ابوتراب
مدیر گروه : حجت الاسلام صادق عیدی
جانشین گروه : حجت الاسلام مرتضی زاهدزاده
محل استقرار گروه : خوزستان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، خانواده
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار