گروه تبلیغی احیاء
مدیر گروه : حجت الاسلام حسن قره باغی
جانشین گروه : حجت الاسلام جعفر علی نقی
محل استقرار گروه : همدان
عرصه تبلیغی گروه : ادیان و فرق انحرافی
منطقه تبلیغی گروه : ملایر، همدان، رزن، کبودرآهنگ، نهاوند

آخرین اخبار