گروه تبلیغی اسماع الاصم
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدمهدی سجاد
جانشین گروه : حجت الاسلام وحید ترکاشوند
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : ناشنوایان
منطقه تبلیغی گروه : قم -البرز – فارس – ….

آخرین اخبار