گروه تبلیغی اسوه نخبگان
مدیر گروه : حجت الاسلام محمدحسین اجرایی
جانشین گروه : حجت الاسلام محمدمهدی حسن زاده
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : خانواده – دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار