گروه تبلیغی اشراق
مدیر گروه : حجت الاسلام محمدهادی آزادی
جانشین گروه : حجت الاسلام سلیمان بیگلو
محل استقرار گروه : زنجان
عرصه تبلیغی گروه : خانواده – دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : خدابنده، بزینه رود، زرین

آخرین اخبار