گروه تبلیغی اصحاب المهدی
مدیر گروه : حجت الاسلام جهانگیر علیمردانی
جانشین گروه : حجت الاسلام احمد قربانی
محل استقرار گروه : چهارمحال و بختیاری
عرصه تبلیغی گروه : مشاوره ، خانواده
منطقه تبلیغی گروه : اردل، پشتکوه ،ایزه

آخرین اخبار