گروه تبلیغی اعزام مبلغین انقلاب اسلامی
مدیر گروه : حجت الاسلام علی اصغر گرجی ازتدریانی
جانشین گروه : حجت الاسلام رمضانعلی کلاته
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، خانواده
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار