گروه تبلیغی الثابتین علی الولایه
مدیر گروه : حجت الاسلام مرتضی نصاری
جانشین گروه : حجت الاسلام حسن خاکزاد
محل استقرار گروه : خوزستان
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی ، خانواده
منطقه تبلیغی گروه : آبادان

آخرین اخبار