گروه تبلیغی النبأ العظیم
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدامیرحسین خدادادحسینی
جانشین گروه : حجت الاسلام سیدمصطفی حکیم
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی
منطقه تبلیغی گروه : قم

آخرین اخبار