گروه تبلیغی امام زاده علی سادات
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدعبدالهادی یزدانشناس
جانشین گروه : حجت الاسلام سیدمجتبی طباطبایی پور
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : کهگیلویه و بویراحمد، قم، اهواز و تهران

آخرین اخبار