گروه تبلیغی امام سجاد (ع)
مدیر گروه : حجت الاسلام رضا اسلوب
جانشین گروه : حجت الاسلام علی اکبر جلالی
محل استقرار گروه : اردبیل
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : پارس آباد،گرمی، مشکین شهر، نمین، سرئین،خلخال، بیله سوار،نیر ، کوثر

آخرین اخبار