گروه تبلیغی امام محمدباقر (ع)
مدیر گروه : حجت الاسلام محمد بادفر
جانشین گروه : –
محل استقرار گروه : تهران
عرصه تبلیغی گروه : اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار