گروه تبلیغی انجم
مدیر گروه : حجت الاسلام حمزه شریفی دوست
جانشین گروه : حجت الاسلام محمدرضا شاهمردی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : چندرسانه ای
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار