گروه تبلیغی انصارالامام المهدی
مدیر گروه : حجت الاسلام مالک صالحی
جانشین گروه : حجت الاسلام مهدی صالحی
محل استقرار گروه : اصفهان
عرصه تبلیغی گروه : خانواده ، اماکن عمومی ، عشایر
منطقه تبلیغی گروه : اصفهان-چادگان-جنارود

آخرین اخبار