گروه تبلیغی انوار طاها
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدمحمدجواد حسینی
جانشین گروه : حجت الاسلام سیدجواد محمدی
محل استقرار گروه : بوشهر

آخرین اخبار