گروه تبلیغی اکسیر
مدیر گروه : حجت الاسلام احسان رنجبر
جانشین گروه : –
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : آسیب های اجتماعی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار