گروه تبلیغی اکسیر زندگی
مدیر گروه : حجت الاسلام عیسی احمدی
جانشین گروه : حجت الاسلام ایوب بهرامی
محل استقرار گروه : چهارمحال و بختیاری
عرصه تبلیغی گروه : سنتی، اماکن عمومی ، روایتگری
منطقه تبلیغی گروه : فارسان ، شهرکرد

آخرین اخبار