گروه تبلیغی ایقان
مدیر گروه : حجت الاسلام قباد رحیم پور
جانشین گروه : حجت الاسلام عبدالله جهانبازی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : خدمات اجتماعی ، محرومیت زدایی ، سازندگی ، خدمات بهداشتی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار