گروه تبلیغی بشیر
مدیر گروه : حجت الاسلام مجید بیگ زاده
جانشین گروه : حجت الاسلام حسین کرمانی
محل استقرار گروه : تهران
عرصه تبلیغی گروه : خانواده – دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : فردو- کهک- پردیسان

آخرین اخبار