گروه تبلیغی بصائر
مدیر گروه : حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده
جانشین گروه : حجت الاسلام مهدی روحی
محل استقرار گروه : خراسان رضوی
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی
منطقه تبلیغی گروه : سبزوار

آخرین اخبار