گروه تبلیغی بقیة الله
مدیر گروه : حجت الاسلام سید مرتضی پورعلی
جانشین گروه : –
محل استقرار گروه : مازندران
عرصه تبلیغی گروه : اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : مازندران

آخرین اخبار