گروه تبلیغی بنیاد فرهنگی ، تربیتی آل یاسین
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدعباس بهادر
جانشین گروه : حجت الاسلام محمد سلسله وزیری
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : خدمات اجتماعی، تبلیغ سنتی، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار