گروه تبلیغی بین المللی تأثیر
مدیر گروه : حجت الاسلام دانیال عمران
جانشین گروه : حجت الاسلام محمدرضا زارع
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : بین الملل
منطقه تبلیغی گروه : بین الملل

آخرین اخبار