گروه تبلیغی جوانه‌های بهشتی
مدیر گروه : حجت الاسلام وحید انصاری
جانشین گروه : حجت الاسلام حسن قائدی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : قم

آخرین اخبار