گروه تبلیغی دارالهدی
مدیر گروه : حجت الاسلام محمدمهدی باقری
جانشین گروه : حجت الاسلام سلمانی
محل استقرار گروه : فارس
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی
منطقه تبلیغی گروه : فارس

آخرین اخبار