گروه تبلیغی راویان شهید علم الهدی
مدیر گروه : حجت الاسلام مهدی عبادی نیا
جانشین گروه : حجت الاسلام حسین عمویی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : روایتگری – مشاوره
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار