گروه تبلیغی رزقی نو
مدیر گروه : حجت الاسلام علی علوی تبار
جانشین گروه : حجت الاسلام سالار کیا
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : مجازی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار