گروه تبلیغی رشد
مدیر گروه : حجت الاسلام حسنعلی خوئینی
جانشین گروه : حجت الاسلام داوود خیرآبادی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : اماکن عمومی ، چندرسانه ای
منطقه تبلیغی گروه : قم ، تهران

آخرین اخبار