گروه تبلیغی روانشناسان امین
مدیر گروه : حجت الاسلام حسین وجدانی
جانشین گروه : –
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : مشاوره ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : قم

آخرین اخبار