گروه تبلیغی روحانیون ولایی و انقلابی
مدیر گروه : حجت الاسلام حسین رحمتی سرای
جانشین گروه : حجت الاسلام مجید صفایی
محل استقرار گروه : گیلان
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی
منطقه تبلیغی گروه : فومن

آخرین اخبار