گروه تبلیغی سراج
مدیر گروه : حجت الاسلام مهدی ارتقایی
جانشین گروه : حجت الاسلام امین عباسی محبوب
محل استقرار گروه : همدان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : همدان

آخرین اخبار