گروه تبلیغی سرداردلها طب ایرانی اسلامی
مدیر گروه : حجت الاسلام علی آذربایجانی
جانشین گروه : حجت الاسلام اکبری
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی
منطقه تبلیغی گروه : قم

آخرین اخبار