گروه تبلیغی سفیرصبح
مدیر گروه : حجت الاسلام مجتبی رسالتی
جانشین گروه : حجت الاسلام محمدرضا سلطان احمدی
محل استقرار گروه : مازندران
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی – تبلیغ سنتی – اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : آمل و روستاهای اطراف

آخرین اخبار