گروه تبلیغی سفیر نور
مدیر گروه : حجت الاسلام علی اصغر یوسفی
جانشین گروه : حجت الاسلام سیدحسین سجادی نیک
محل استقرار گروه : خراسان جنوبی
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی ، سنتی
منطقه تبلیغی گروه : قائنات، زیرکوه، بیرجند، درمیان، سربیشه

آخرین اخبار