گروه تبلیغی سلام
مدیر گروه : حجت الاسلام محمدعلی بهشتی منش
جانشین گروه : حجت الاسلام محمدحسین اخوان
محل استقرار گروه : فارس ، اصفهان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، مشاوره
منطقه تبلیغی گروه : شهرضا ، سپیدان

آخرین اخبار