گروه تبلیغی شمیم رحمت
مدیر گروه : حجت الاسلام حجت کارکن
جانشین گروه : حجت الاسلام صابری راد
محل استقرار گروه : خراسان جنوبی
عرصه تبلیغی گروه : اماکن عمومی، دانش آموزی، خدمات اجتماعی
منطقه تبلیغی گروه : قهستان- شهرستان درمیان

آخرین اخبار