گروه تبلیغی شهدای پنجم آذر
مدیر گروه : حجت الاسلام علی اکبر شریعتی
جانشین گروه : حجت الاسلام حسینی گرگانی
محل استقرار گروه : گلستان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : گرگان

آخرین اخبار