گروه تبلیغی شهید اسلامی خواه
مدیر گروه : حجت الاسلام مهدی روحی
جانشین گروه : حجت الاسلام مهدی بدری
محل استقرار گروه : خراسان رضوی
عرصه تبلیغی گروه : خدمات اجتماعی، تبلیغ سنتی، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : سبزوار

آخرین اخبار