گروه تبلیغی شهید بیضایی
مدیر گروه : حجت الاسلام مهدی لطفی
جانشین گروه : حجت الاسلام هادی لطفی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : روایتگری – خانواده
منطقه تبلیغی گروه : قم، اصفهان، مرکزی

آخرین اخبار