گروه تبلیغی شهید علمدار
مدیر گروه : حجت الاسلام امیر اخوان
جانشین گروه : مهی غم پرور
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار