گروه تبلیغی شهید نواب صفوی
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدعلیرضا زمانیان
جانشین گروه : حجت الاسلام سیدحسین زمانیان
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : بانوان ، خنواده ،مطالبه گری ، امر به معروف و نهی از منکر
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار