گروه تبلیغی ضحی
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدامیر بیکلری
جانشین گروه : حجت الاسلام جلیلی
محل استقرار گروه : خراسان جنوبی
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : خراسان جنوبی

آخرین اخبار