گروه تبلیغی طوبی
مدیر گروه : حجت الاسلام محمدهادی باقی
جانشین گروه : حجت الاسلام رسول تاکی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : مشاوره، اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : شهر رضا، خمینی آباد، منظریه

آخرین اخبار