گروه تبلیغی عروج رجعت
مدیر گروه : حجت الاسلام منصور خداکرمی
جانشین گروه : حجت الاسلام سیدهادی علم الهدی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : ادیان و فرق انحرافی
منطقه تبلیغی گروه : بین الملل

آخرین اخبار