گروه تبلیغی فاتحین
مدیر گروه : حجت الاسلام عبدالله محمدحسینی
جانشین گروه : حجت الاسلام مرتضی آبیاری
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی ، سنتی
منطقه تبلیغی گروه : قم، مشهد، خوزستان

آخرین اخبار