گروه تبلیغی فخرالائمه
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدرضا فاطمی نیا
جانشین گروه : حجت الاسلام ابوطالب کوثری
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، خانواده
منطقه تبلیغی گروه : قم

آخرین اخبار