گروه تبلیغی قول سدید حق
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدداوود فاطمی بصیر
جانشین گروه : حجت الاسلام امیرحسین مرادی گنجه
محل استقرار گروه : خراسان رضوی
عرصه تبلیغی گروه : دانش آموزی ، سنتی
منطقه تبلیغی گروه : مشهد ، قم ، تهران

آخرین اخبار